PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROMAN

Roman, Piaţa Roman-Vodă, nr. 1, jud. Neamţ,  cod poştal 611022

Tel. 0233.741.119, Fax. 0233.741.604

Site oficial al Primăriei Municipiului Roman

Pagina principală

Primărie

Consiliul Local

Contact

Oraşe înfrăţite

Relaţii cu publicul

Informaţii publice

Imagini live proiect “Microhidrocentrala pe râul Moldova, municipiul Roman”, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Primar

Biografie

Declaraţii de avere

Strategia de dezvoltare în perioada 2014-2020

Misiunea şi viziunea dezvoltării oraşului

Raport de activitate

Cetăţeni de onoare

Sugestii pentru Primar

Proiecte

Proiecte cu finanţare europeană

Proiecte cu finanţare judeţeană

Proiecte cu finanţare proprie

Proiecte finanţate de Guvernul României

Proiecte implementate / în curs de implementare

Legislaţie

Acte normative

Realizări

În anul 2008

În anul 2009

În anul 2010

În anul 2011

În anul 2012

Album foto

Serbările oraşului

Zilele municipiului

Evenimente culturale şi tradiţii

Evenimente artistice

Evenimente sportive

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Roman Metropolitan"

@ Primăria Municipiului Roman

Informaţii utile

Ultimele ştiri

Anunţuri

Anunţuri angajare

Publicaţii căsătorie

Comunicate de presă

Instituţii şi societăţi

Documente de interes public

Formulare

Mass media

Sugestii, opinii, petiţii

Impozite şi taxe locale

Plata impozitelor şi taxelor locale

Anunţuri privind actele administrative fiscale

Hotărâri privind impozitele şi taxele locale

Urbanism şi amenajarea teritoriului

Harta digitală a municipiului

Harta electronică

Regulament de urbanism aferent PUG

Planuri urbanistice

Dezvoltare urbană

Autorizaţii de construire şi certificate de urbanism emise

Oferte de vânzare Terenuri agricole

Mediu

Mediu

Activităţi ecologice

Situaţii de urgenţă

Transport local

Trasee

Grafic de circulaţie