Buget/datorie publică/achiziții

 

  22 februarie 2018 - Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare 2018

  21 februarie 2018 - Calculul gradului de îndatorare la 31.12.2017

  21 februarie 2018 - Situație privind serviciul datoriei publice locale existente la 31.12.2017

  Proiect de buget pe anul 2018

  01 noiembrie 2017 - Completare clarificări privind finanțarea rambursabilă        Anexa în lei la HCL nr 206 din 2017

  25 octombrie 2017 - Clarificări cu privire la contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 48.300.000 lei

  24 octombrie 2017 - Precizări cu privire la contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de 48.300.000 lei

HCL nr. 63 din 30.03.2017 - privind aprobarea Bugetului consolidat al Municipiului Roman pe anul 2017 şi a listelor de investiţii finanţate din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
HCL nr. 29 din 28.01.2016 - privind aprobarea Bugetului consolidat al Municipiului Roman pe anul 2016 şi a listelor de investiţii finanţate din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
  HCL nr. 26 din 12.02.2015 - privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2015 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii și situația privind numărul de posturi, numărul de personal și fondul de salarii

  Contul de execuție la 31.12.2016

  Raport întreprinderi publice aflate în subordine, conform O.U.G. 109 / 2011

  Lista de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2015

  Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017

  Registrul datoriei publice la 31-12-2016

  Proiect de buget pe anul 2017

  Registrul datoriei publice interne locale la 31.12.2015

  Situația garanțiilor locale pentru împrumuturi interne la 31.12.2015

  Calculul gradului de îndatorare

  Situație privind serviciul datoriei publice locale existente