Facilități pentru investitori

 

Administrația publică locală manifestă o preocupare permanentă pentru susținerea și sprijinirea mediului de afaceri menținând un parteneriat activ cu agenții economici și organizațiile neguvernamentale din zona Roman în vederea dezvoltării durabile a comunității și a mediului de afaceri.

Pentru atingerea obiectivului comun municipalitatea a adoptat politici fiscale și comerciale după cum urmează :

 1. Dezvoltarea arealelor și zonelor industriale este sprijinită prin aplicarea unor cote mici de impozitare. Calcularea impozitelor locale se face diferențiat, pe 4 zone de impozitare;
 2. Dezvoltarea sectorului comercial este abordată intr-un mod unitar; taxa de ocupare a domeniului public pentru comercianți diferă in funcţie de zona în care se desfăşoară activitatea, municipiul fiind împărțit în trei zone comerciale.
 3.  

  harta roman

  Zona comercială I, delimitată de străzile:

  • str. Ştefan cel Mare de la intersecţia cu Bd. Republicii, str. Aprodu Arbore, str. Petrodava, str. Miron Costin, str. Sucedava, Bd. Roman Muşat, str. Bogdan Dragoş, str. Tineretului, Bd. Republicii;
  • Zona gării şi autogării;
  • Zona pieţii Ecaterina Teodoroiu;
  • Zona delimitată de străzile: Renaşterii, Bogdan Dragoş, Viitorului, Colectorului;

  Zona comercială II, delimitată de străzile:

  • str.Ştefan cel Mare, Bd. N. Bălcescu, str.Miron Costin, str.Mihai Jora, Artera Ocolitoare, str.Sucedava, str.Victor Hugo, str.Renaşterii, str.Bogdan Dragoş, str.Islazului, Str. Noua, str.Banatului, Bd. Republicii, până la intersecţia cu str.I.Creangă, str.Ecaterina Teodoroiu, până la intersecţia cu str.Primăverii, str.Primăverii, Bd. Republicii, str.Cezar Petrescu, str. Siretului, str. Revoluţiei, str.Alexandru Zirra, str.Mihai Viteazu;

  Zona comercială III, delimitată de străzile:

  • Artera Ocolitoare, Bd. N.Bălcescu până la intersecţia cu str.Miron Costin, str.Miron Costin, str. Mihai Jora. str. Islazului, str. Nouă, Banatului, Bd. Republicii, str. Ion Creangă, str.Ec. Teodoroiu, până la intersecţia cu str. Maramureş, str. Primăverii, Bd. Republicii, str. Cezar Petrescu, str. Maramureş, str. Siretului, str. Revoluţiei, str. Al. Zirra, str. M. Viteazu, str. Islazului, str. Vişinilor, str. Bogdan Dragoş( Pod Siret), Cartier Nicolae Bălcescu;
 4. Stimularea investiţiilor mai mari de 500.000 euro - Schema de ajutor de minimis pentru stimularea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Roman (H.C.L. nr. 30 din 28.02.2013 și H.C.L. nr. 87 din 30.06.2014) privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în municipiul Roman pentru persoane juridice (schemă locală de ajutor de stat):

Ajutorul se acordă sub formă de scutire la impozit clădiri și impozit teren datorat de beneficiarii ajutorului în mai multe tranșe, respectiv la data scadentă a creanțelor fiscale, pentru investiţii mai mari de 500.000 euro, pentru o durată de 5 ani.