Anunțuri consultări / dezbateri publice

 

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 29.11.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul de hotărâre privind darea în administrare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din domeniul public și privat al Municipiului Roman, către Direcția Municipal Locato Roman în calitate de operator

 •    Expunere de motive
 •    RAPORT DE SPECIALITATE
 •    Studiu de oportunitate
 •    REGULAMENT de organizare și funcționare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din domeniul public și privat al Municipiului Roman
  •    Anexe REGULAMENT de organizare și funcționare a Serviciului public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din domeniul public și privat al Municipiului Roman
 •    CAIET DE SARCINI privind gestiunea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirelor Umane din domeniul public și privat al Municipiului Roman
 •    Contract de dare in administrare

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 11 decembrie 2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .


 

Publicat la data

de 29.11.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 24.09.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

la proiectul de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2019 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

 •    PROIECT DE HOTĂRÂRE
 •    RAPORT DE SPECIALITATE
 •    Expunere

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15.10.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .


 

Publicat la data

de 24.09.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 24.09.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

La proiectul de hotărâte privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

 •    PROIECT DE HOTĂRÂRE
  •     Anexa 1
  •     Anexa 2
  •     Anexa 3
  •     Anexa 4
  •     Anexa 5

 •    RAPORT DE SPECIALITATE
 •    Expunere

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15.10.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .


 

Publicat la data

de 24.09.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 30.08.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA CONSTRUITĂ PROTEJATĂ- REABILITARE ȘI EXTINDERE AȘEZĂMÂNT SPITALICESC ''PRECISTA MARE'' - str. Speranței, nr. 11-13

 •     Anexa "Anunt consultare publică PUZ pentru Zona Construită Protejată - Reabilitare și Extindere Așezământ Spitalicesc ''Precista Mare'' - str. Speranței, nr. 11-13"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 14.09.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .


 

Publicat la data

de 30.08.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 10.08.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

Proiectul de Hotărâre privind

Regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

 •     PROIECT DE HOTĂRÂRE
  •     Anexa 1
  •     Anexa 2
  •     Anexa 4

 •     RAPORT DE SPECIALITATE

 •     EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 09.09.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .


 

Publicat la data

de 10.08.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 31.07.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

Proiectul Hotărâre privind modificarea

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Complexului Sportiv Sala Sporturilor

 •     PROIECT DE HOTĂRÂRE

 •     RAPORT DE SPECIALITATE

 •     EXPUNERE DE MOTIVE

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 11.08.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .


 

Publicat la data

de 31.07.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MMUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 14.06.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale Legii nr.141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, privind:

 •     PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 88 DIN 27.04.2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE STEAG AL MUNICIPIULUI ROMAN

Variante supusă dezbaterii și consultării publice poate fi consultată atât pe site-ul instituției www.primariaroman.ro, cât și la avizierul amenajat în Holul Primăriei Roman.

 •     EXPUNERE DE MOTIVE

 •     MACHETA STEAG MUNICIPIUL ROMAN

 •     DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE ELEMENTELOR STEAGULUI

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 24.06.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .


În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr.141 din 10 iunie 2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Primăria Municipiului Roman aduce la cunoştinţă publică faptul că, în ziua de 25 iunie 2018, orele 12,00, în Sala de Consiliu a Primăriei, va avea loc dezbaterea publică și consultarea locuitorilor, în vederea alegerii variantei reprezentative a steagului propriu al Municipiului Roman.

 

Publicat la data

de 14.06.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 25.05.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

Proiectul de Hotărâre privind

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Complexului Sportiv Sala Sporturilor

 •     PROIECT DE HOTĂRÂRE ȘI ANEXĂ

 •     EXPUNERE DE MOTIVE

 •     RAPORT DE SPECIALITATE

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 04.06.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .


 

Publicat la data

de 25.05.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 09.04.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE: str. Mihai Viteazu, nr.13

Anexe:

 •     Anexa "Anunt consultare publică PUZ CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE PARCARE, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, AMENAJARE ACCESE AUTO ȘI PIETONALE"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 20.04.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:.

 

Publicat la data

de 05.04.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 4.04.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale Legii nr.141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, privind:

 •     PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI DE STEAG AL MUNICIPIULUI ROMAN

 • Variante supusă dezbaterii și consultării publice poate fi consultată atât pe site-ul instituției www.primariaroman.ro, cât și la avizierul amenajat în Holul Primăriei Roman.

 •     EXPUNERE DE MOTIVE

 •     RAPORT DE SPECIALITATE

 •     MACHETA STEAG MUNICIPIUL ROMAN

 •     DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE ELEMENTELOR STEAGULUI

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15.04.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

În conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr.141 din 10 iunie 2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, Primăria Municipiului Roman aduce la cunoştinţă publică faptul că, în ziua de 16 aprilie 2018, orele 12,00, în Sala de Consiliu a Primăriei, va avea loc dezbaterea publică și consultarea locuitorilor, în vederea alegerii variantei reprezentative a steagului propriu al Municipiului Roman.


 

Publicat la data

de 04.04.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ROMAN inițiază în data de 19.03.2018. procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 R privind transparența decizională în administrația publică, pentru:

proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 129/2017

anexăm:

 •     Proiectul proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 129/2017

 •     Anexa 1

 •     Anexa 2

 •     Expunere de motive

 •     Raport de specialitate

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 28.03.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 19.03.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 08.02.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 •     Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005
  •    Anexa 1
  •    Anexa 2
  •    Anexa 2A
  •    Anexa 3
  •    Anexa 3A
  •    Anexa 4
  •    Anexa 4A
  •    Anexa 5
  •    Anexa 5A
  •    Anexa 6_1
  •    Anexa 6_2
  •    Anexa 6_3

 •    EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr. 350/2005
 •    RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotarare privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2018 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza legii nr. 350/2005

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15.02.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:.

 

Publicat la data

de 08.02.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 19.01.2018 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 •     Proiectul bugetului local pentru anul 2018

 •    Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezlvoltare 2018

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 03.02.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:.

 

Publicat la data

de 19.01.2018


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 19.12.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru Construire Anexă Exploatare Agricolă: tarla ''poligon'', sola 21, parcela 173/3

Anexe:

 •     Anexa "Anunt consultare publică PUZ Construire Anexă Exploatare Agricolă"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 12.01.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:.

 

Publicat la data

de 19.12.2017


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 19.12.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru Construire Centru Comercial cu Parcări și Organizare de Șantier: str. Miron Costin, nr.3

Anexe:

 •     Anexa "Anunt consultare publică PUZ Construire Centru Comercial cu Parcări și Organizare de Șantier "

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 12.01.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 19.12.2017


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 19.12.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Propunerile preliminare ale planului urbanistic zonal pentru Zona Construită Protejată a Halei Centrale din Municipiul Roman - str. Sucedava

Anexe:

 •     Anexa "Anunt consultare publică PUZ pentru Zona Construită Protejată a Halei Centrale din Municipiul Roman - str. Sucedava"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 12.01.2018 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 19.12.2017


DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 09.10.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul:

 •     Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2018 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice
 •     Expunere de motive la proiectul de hotărâte privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 24.10.2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 09.10.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul:

 1.   Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 177/2015 privind aprobarea tarifelor pentru gestionarea câinilor comunitari
 2.  

  •   Anexa
  •  

  •   Expunere de motive
  •  

  •   Raport de specialitate
  •  

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 29.08.2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 23.08.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 04.08.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul:

 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 174 din 09.11.2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Roman
 2.  

  •   Expunere de motive
  •  

  •   Raport de specialitate
  •  

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15.08.2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 04.08.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 16.06.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul:

 •   1. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI PUBLIC DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MUNICIPIUL ROMAN
 •   Anexa 1
 •   Anexa 2
 •   Anexa 3
 •   Anexa 4
 •   Anexa 5
 •   Anexa 6
 •   Anexa 7
 •   Anexa 8
 •   Anexa 9
 •   Anexa 10
 •   Studiu de oportunitate
 •   Expunere de motive
 •   Raport de specialitate

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 27 iunie 2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 16.06.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 08.06.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire Centru Imagistică R.M.N., Str. Tineretului nr. 28 bis – Municipiul Roman

Anexe:

 •     Anexa "Anunt consultare publică PUD centru imagistică R.M.N."

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15.06.2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 08.06.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 31.05.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE RETAIL PARK, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI, str. Mihai Viteazul, nr. 3 - 5, MUNICIPIUL ROMAN

Anexe:

 •     Anexa "Anunț intenție elaborare PUZ pentru CONSTRUIRE RETAIL PARK, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI, str. Mihai Viteazul, nr.3 - 5, MUNICIPIUL ROMAN"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 16.06.2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 31.05.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 23.03.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Proiectul de hotarare privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Roman pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza legii nr. 350/2005
 •   Anexa 1 - Program anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local
 •  

 •   Anexa 2 - Metodologia generală
 •  

 •   Anexa 3 - Ghidul solicitantului
 •  

 •   Anexa 4 - Ghidul solicitantului
 •  

 •   Anexa 5 - Ghidul solicitantului
 •  

 •   Anexa 6
 •  

  •   Expunere de motive
  •  

  •   Raport de specialitate
  •  

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 30.03.2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 23.03.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 23.03.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal – ÎNFIINȚARE STRUCTURĂ DE CAZARE, str. Oituz, nr.17, MUNICIPIUL ROMAN

Anexe:

 •     Anexa "Anunț intenție elaborare PUZ pentru ÎNFIINȚARE STRUCTURĂ DE CAZARE, str. Oituz, nr.17, MUNICIPIUL ROMAN"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 03.04.2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 23.03.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ROMAN inițiază in data de 15.03.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru următorul proiect:

  Proiect de buget pe anul 2017

  Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2017

 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării acestui anunț la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail .

 

Publicat la data

de 15.03.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 28.02.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE IMOBIL MULTIFUNCȚIONAL, tarla „POLIGON”, sola 21, parcela 173/3, MUNICIPIUL ROMAN

Anexe:

 •     Anexa "Anunț intenție elaborare PUZ pentru CONSTRUIRE IMOBIL MULTIFUNCȚIONAL, tarla „POLIGON”, sola 21, parcela 173/3, MUNICIPIUL ROMAN

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 10.03.2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 28.02.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 14.02.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, Str.Mihail Kogalniceanu, Nr.2, MUNICIPIUL ROMAN

Anexe:

 •     Anexa "Anunț intenție elaborare PUD pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, STR.MIHAIL KOGALNICEANU, NR.2, MUNICIPIUL ROMAN"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 24.02.2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 14.02.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 14.02.2017 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ D+P+M, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, N.C. 54452, punct SCAZ – MUNICIPIUL ROMAN

Anexe:

 •     Anexa "Anunț intenție elaborare PUZ pentru CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ D+P+M, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, N.C. 54452, punct SCAZ – MUNICIPIUL ROMAN"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 27.02.2017 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 14.02.2017

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 30.11.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Amenajare Sens Giratoriu la intersecția Bd. Nicolae Bacescu cu Artera Roman Vest, accese și hale depozit logistic, imprejmuire parcaje, platforme si utilitati

Anexe:

 •     Anexa "Anunt intentie de elaborare PUZ Amenajare Sens Giratoriu la intersecția Bd. Nicolae Bacescu cu Artera Roman Vest, accese și hale depozit logistic, imprejmuire parcaje, platforme si utilitati"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 19.12.2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 28.11.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 15.11.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul:

 1.   Strategia Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020
 2.  

 3.   Planul de Integritate al Municipiului Roman și al unităților subordonate/coordonate pentru perioada 2016-2020
 4.  

  •   Expunere de motive
  •  

  •   Raport de specialitate
  •  

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 28 noiembrie 2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 15.11.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 27.10.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 •     Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2017 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice
 •     Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 10.11.2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 27.10.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 25.10.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru Construire Centru Imagistică R.M.N., Str. Tineretului nr. 28 bis’

Anexe:

 •     Anexa "Anunt consultare publică PUD centru imagistică"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 08.11.2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 25.10.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 30.09.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare ‘Plan Urbanistic de Detaliu pentru Construire Centru Imagistică R.M.N., Str. Tineretului nr. 28 bis’

Anexe:

 •     Anexa "Anunt intentie de elaborare PUD centru imagistică"’ "

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 14.10.2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 30.09.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 28.09.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • PROPUNERILE PRELIMINARE ALE PLANULUI URBANISTIC ZONAL PENTRU ZONA CONSTRUITA PROTEJATA – Construire locuinţe în zona “Casa Prisecaru” - Str. V. Alecsandri

Anexe:

 •     Anunț consultare publică PUZ Alecsandri
 •     Planșa reglementări PUZ Alecsandri

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 12.10.2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 28.09.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 16.08.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic pentru Zonă Construită Protejată: Construire locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter Generat de parcela Str. Dobrogeanu Gherea nr. 43
 •     Anexa "Anunt intentie de elaborare PUZcp locuinte colective"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 30.08.2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 16.08.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 16.08.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Construire imobil multifunctional, Tarla Poligon
 •     Anexa "Anunt intentie de elaborare PUZ multifunctionala Poligon"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 30.08.2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 16.08.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 27.06.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru construire locuinţe Str. Nicolae Bălcescu
 •     Anexa "Anunt intentie de elaborare PUZ CP- Construire locuinte in zona Str. V. Alecsandri"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 18.07.2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 27.06.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind propunerile preliminare ale Planului Urbanistic Zonal pentru pentru Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN2 (E85) cu Strada Plopilor – Municipiul Roman

Anexe

 •     Panou informare
 •  

 •     RLU_ Sens giratoriu_Roman
 •  

 •     Incadrare in zona PUZ
 •  

 •     Reglementari Urbanistice PUZ Roman
 •  

 •     Reglementari Edilitare PUZ
 •  

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 13.05.2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 18.04.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 18.04.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru zonă construită protejată - Construire locuinţe în zona Strada V. Alecsandri
 •     Anexa "Anunt intentie de elaborare PUZ CP- Construire locuinte in zona Str. V. Alecsandri"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 02.05.2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 18.04.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 18.04.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică privind:

 • Intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN2 (E85) cu Strada Plopilor – Municipiul Roman
 •     Anexa "Anunt intentie de elaborare PUZ pentru Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN2 (E85) cu Strada Plopilor"

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 02.05.2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 18.04.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 07.04.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul:

  1. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI DE ADMINISTRARE PARCURI, SERE ȘI SPAȚII VERZI DIN MUNICIPIUL ROMAN

 

 •     anexa 1 – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
 •  

 •     anexa 2 - INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE ADMINISTRARE PARCURI, SERE ȘI SPAȚII VERZI
 •  

  •           Expunere de motive
  •  

  •           Raport de specialitate
  •  

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 18 aprilie 2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 07.04.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 07.04.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul:

  1. REGULAMENTUL SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL ROMAN

 

 •     anexa 1 - INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC
 •  

  •           Expunere de motive
  •  

  •           Raport de specialitate
  •  

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 18 aprilie 2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 07.04.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

MUNICIPIUL ROMAN inițiază în data de 29.01.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru proiectul:

  1. Strategia Energetică a Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020

 

 •     Expunere de motive
 •  

 •     Raport de specialitate
 •  

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15 februarie 2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 29.01.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ROMAN inițiază in data de 12.01.2016 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru următorul proiect:

  Proiect de buget pe anul 2016

  Lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare pe anul 2016

 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării acestui anunț la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail .

 

Publicat la data

de 12.01.2016

DEZBATERE PUBLICĂ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ROMAN inițiază în data de 24.12.2015 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru următorul proiect:

    REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAŢIILOR PUBLICE PENTRU ÎNCHIRIEREA BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ AFLATE ÎN ADMINISTRAREA DIRECȚIEI ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR BAZAR OBOR – ROMAN

 •   Anexa 1  
 •   Anexa 2  
 •   Anexa 3  
 •   Anexa 4  
 •   Anexa 5  

    CAIET DE SARCINI – CADRU PENTRU LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU PRESELECŢIE

    CAIET DE SARCINI - CADRU PENTRU LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ

 •   Expunere de motive
 •   Raport de specialitate

 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 15 ianuarie 2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail: .

 

Publicat la data

de 24.12.2015

ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ

STRATEGII ÎN DEZBATERE PUBLICĂ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ROMAN inițiază în data de 21.12.2015 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru următoarele proiecte:

1.     Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027

 •     Expunere de motive
 •  

 •     Raport de specialitate
 •  

2.     Strategia Municipiului Roman privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilități publice pentru perioada 2015-2020

 •     Expunere de motive
 •  

 •     Raport de specialitate
 •  

3.     Planul Local de Măsuri pentru implementarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015 - 2020

 •     Expunere de motive
 •  

 •     Raport de specialitate
 •  

 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse până la data de 12 ianuarie 2016 la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail:

STRATEGII APROBATE

 1.   Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2020
 2.  

 3.   Strategia Locală de asistență socială pentru perioada 2014-2020
 4.  

 5.   Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman
 6.  

 7.   Strategia Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate pentru perioada 2015-2020

 

Publicat la data

de 21.12.2015

DEZBATERE PUBLICĂ

PRIMARIA MUNICIPIULUI ROMAN inițiază in data de 18.12.2015 procedura de consultare publică, în conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, pentru următorul proiect:

  •     Regulament de organizare și funcționare al direcției de Asistență Socială
  •   Anexa
 •  

 •     Expunere de motive
 •  

 •     Raport de specialitate
 •  

 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse în termen de 10 zile de la data publicării acestui anunț la Biroul Unic din cadrul Primăriei Municipiului Roman sau pe adresa de mail .

 

Publicat la data

de 18.12.2015

DEZBATERE PUBLICĂ

PROIECT PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT ÎN CADRUL STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE MUNICIPIULUI ROMAN

 •   Expunere de motive
 •   Raport de specialitate
 •   Anexa 1
 •   Anexa 2
 •   Anexa 3
 •   Anexa 4
 •   Anexa 5
 •   Anexa 6
 •   Anexa 7
 •   Anexa 8
 •   Anexa 9

 

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail sau depuse la Biroul Unic din Primăria Roman până la data de 21.01.2016.

 

Publicat la data

de 26.11.2015

DEZBATERE PUBLICĂ

PROIECT PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND STABILIREA CONDIŢIILOR DE IMPUNERE A SUPRAIMPOZITĂRII PENTRU IMOBILELE NEÎNTREŢINUTE SITUATE ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI ROMAN

 •   Expunere de motive
 •   Raport de specialitate
 •   Anexa 1
 •   Anexa 2

 

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail sau depuse la Biroul Unic din Primăria Roman până la data de 21.01.2016.

 

Publicat la data

de 26.11.2015

DEZBATERE PUBLICĂ

PROIECT PRIVIND CONSTITUIREA CONSILIULUI CONSULTATIV PE PROBLEME DE TINERET ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ACESTUIA

 •   Expunere de motive
 •   Raport de specialitate
 •   Anexa

 

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail sau depuse la Biroul Unic din Primăria Roman până la data de 21.01.2016.

 

Publicat la data

de 26.11.2015

DEZBATERE PUBLICĂ

PROIECT PRIVIND REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL MUNICIPIULUI ROMAN

 •   Expunere de motive
 •   Raport de specialitate

 

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail sau depuse la Biroul Unic din Primăria Roman până la data de 21.01.2016.

 

Publicat la data

de 26.11.2015

DEZBATERE PUBLICĂ

 

Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind reducerea de la plata impozitului aferent anului 2016 pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent acesteia a unor persoane fizice

 

Expunere de motive privind instituirea taxei speciale de salubrizare in municipiul Roman

 

Expunere de motive privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2016

 

Publicat la data

de 29.10.2015

DEZBATERE PUBLICĂ

Proiect aprobarea Strategiei locale cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman, judeţul Neamţ

 •   Expunere de motive
 •   Raport de specialitate

 

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail sau depuse la Biroul Unic din Primăria Roman în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării pe site.

 

Publicat la data

de 25.08.2015