Oraşe înfrăţite

 

 

Municipiul Roman a semnat, de-a lungul timpului, pacte de amiciție și înțelegeri de cooperare cu următoarele comunități:

 

Oraşul CortonaRepublica Italiană
Image Image

În urma unor contacte repetate şi a unei documentări susţinute, Primarul municipiului Roman, Prof. Laurenţiu Dan Leoreanu a găsit o oportunitate de a realiza înfrăţirea urbei romaşcane cu localitatea Cortona din Republica Italiană.

După obţinerea avizului favorabil de la Ministerul de Externe al României, a avut loc o întâlnire oficială a primarilor celor două comunităţi în Italia, la Cortona, urmare a invitaţiei oficiale transmise de către domnul Andreea Vignini, Primarul oraşului Cortona. Cu acest prilej, în data de 4 octombrie 2009, într-un cadru festiv deosebit asigurat de către partea italiană, a fost semnat un Pact de Amiciţie - preambul al unei Înţelegeri de Cooperare ce urmează a fi semnată ulterior, după parcurgerea şi realizarea tuturor formalităţilor legale conform legislaţiei existente pe această temă în cele două ţări Italia şi România.

Încheierea unei Înţelegeri de Cooperare între municipiul Roman şi oraşul Cortona din Republica Italiană reprezintă un moment important al începutului unei colaborări externe eficiente şi, în acelaşi timp, o premieră de apreciat în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din Roman, de bun augur în perspectiva realizării şi a altor cooperări cu localităţi din Europa care să dezvolte şi să contribuie la integrarea europeană a comunităţilor în cauză.

La invitaţia dlui. Primar Laurenţiu Dan Leoreanu, o delegaţie din Cortona – Italia, a fost prezentă la manifestările prilejuite de Zilele Municipiului Roman – ediţia I, din anul 2010 oferind astfel posibilitatea cunoaşterii şi aprecierii diferitelor realităţi şi tradiţii populare, iniţiind stabilirea unor raporturi reciproce şi invitând totodată comunităţile să dea viaţă unor modalităţi de comunicare, de schimb şi sensibilizare.

 • SITE: http://www.comune.cortona.ar.it
 • FOTO: Semnare documente - 04 octombrie 2009
Oraşul TieltBelgia
 • Image
 • Image
 • Image

La invitaţia dlui. Michiel Van Daele, Primarul oraşului Tielt şi a primăriei oraşului Tielt din Belgia, Primarul municipiului Roman, Prof. Laurenţiu Dan Leoreanu, însoţit de o delegaţie oficială a municipiului Roman, a participat la manifestările prilejuite de Festivalul European Tielt din perioada 3 – 7 iulie 2009, alăturâdu-se spiritului european, dorind totodată să stabilească parteneriate şi să promoveze prietenia, pacea şi înţelegerea reciprocă.

În scopul încheierii unei înfrăţiri între municipiul Roman şi oraşul Tielt din provincia Flandra de Vest, Belgia, la data de 16 februarie 2010 s-a semnat un Pact de Amiciţie în vederea realizării unei "punţi de legătură" productive şi de lungă durată între oraşele Roman şi Tielt.

 • SITE: http://www.tielt.be
 • FOTO: Semnare documente - 05 iulie 2009

La invitaţia d-lui Primar Laurenţiu Dan Leoreanu, o delegaţie din Tielt – Belgia a fost prezentă la manifestările prilejuite de Zilele Municipiului Roman – ediţia a II-a, pentru a putea cunoaşte viața comunității locale și a aprecia tradiţiile populare, invitând totodată comunităţile să se cunoască mai bine.

Oraşul GrugliascoItalia
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Un moment important în dezvoltarea spiritului comun de unitate şi fraternitate europeană l-a reprezentat semnarea în data de 21 mai 2010 a unui Pact de Amiciţie ca angajament solemn de înfrăţire a celor două localităţi: Roman şi Grugliasco în vederea colaborării permanente pe plan social, cultural, artistic, ştiinţific şi sportiv, a identificării programelor comune de dezvoltare a turismului şi a promovării relaţiilor economice reciproc avantajoase.

 • SITE: http://www.comune.grugliasco.to.it
 • FOTO: Semnare documente - 04 octombrie 2009

Astfel, în perioada 3–6 iunie 2011, la invitaţia primarului oraşului Grugliasco, dott. Marcello Mazzu, o delegaţie din Primaria Roman a fost prezentă la manifestările organizate cu ocazia zilelor oraşului Grugliasco "Pallio della Gru".

Cu această ocazie au fost discutate și dezbătute modurile de colaborare și aprofundare a relațiilor prevăzute în Pactul de Amiciție încheiat între comunitățile noastre avându-se în vedere și un proiect de colaborare cu școli profesionale cu profil mecanic și stabilirea de contacte între școlile noastre, conform nivelului de pregătire.

Un prim pas realizat deja de către partea italiană a fost includerea Romanului într-un Proiect cu finanțare europeană la care a fost invitată să participe o delegație din Roman care să cuprindă elevi din școlile romașcane cu vârste de 15 și 18 ani și un profesor coordonator. Această acţiune s-a numit "Meeting Eorolys 2001" şi a avut loc la Rivoli în perioada 1-9 iulie 2011. După acest prim proiect, municipiul Romanul a participat an de an cu o delegație formată din elevi din școlile romașcane și un profesor coordonator, la acțiuni desfășurate la Rivoli – Italia, în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană. Proiectele au constat în schimburi culturale între tineri din diferite țări europene, în spiritul cunoașterii reciproce și înțelegerii diversității țărilor participante, a învățării valorilor din trecut care pot fi utile viitoarei Europe precum și cunoașterea drepturilor pe care le avem în Uniunea Europeană.

Oraşul GederaIsrael
Image

Cu prilejul Zilelor Municipiului Roman, ediţia a II-a, în cadrul manifestărilor incluse sub egida ZIUA DIPLOMAŢIEI ROMAŞCANE, Primăria municipiului Roman a semnat în 17 mai 2011 un Pact de Amiciţie între comunitatea romaşcană şi cea din Gedera, marcând un moment de istorie locală şi punând bazele unei viitoare colaborări pe teme economice, culturale, sportive şi turistice. Documentul semnat de cele două părţi deschide noi orizonturi în relaţiile de prietenie dintre comunitatea romaşcană şi cea evreiască, ambele coexistând odinioară în urbea muşatină şi contribuind la dezvoltarea economică a Romanului.

În data de 28 noiembrie 2012, municipiul Roman a primit vizita unei delegații din orașul-frate israelian Gedera. Oficialitățile și cadrele didactice din Gedera precum și 32 de elevi de liceu israelieni s-au întâlnit, în sala de ședințe a Primăriei, cu tineri și cadre didactice din liceele romașcane. Această întâlnire reprezintă un efect al înfrățirii orașelor Roman și Gedera, iar o prietenie durabilă între cele două comunități poate fi asigurată prin intermediul tinerilor din ambele localități care doresc să colaboreze și să lege prietenii de durată. Cu această ocazie, reprezentanții delegației din Gedera au continuat discuțiile privind viitoare parteneriate atât cu administrația locală cât și cu profesorii din Roman.

Oraşul EdineţRepublica Moldova
Image

În data de 17 mai 2011, de ZIUA DIPLOMAŢIEI ROMAŞCANE, autorităţile publice locale din Roman au iniţiat semnarea unui parteneriat cu autorităţile locale din oraşul Edineţ, continuând şi extinzând parteneriatul din domeniul educaţional născut prin colaborarea dintre unităţi de învăţământ din Roman şi Edineţ. Totodată acest acord a iniţiat şi un parteneriat economic între cele două oraşe reprezentând un moment important în dezvoltarea unei strânse prietenii între comunităţile celor două localităţi.

Oraşul Kameneţ-PodilskiyUcraina
Image

În data de 25 noiembrie 2011, Primăria municipiului Roman a pus bazele unei colaborări între comunitatea romaşcană şi cea din oraşul Kameneţ-Podilskiy din regiunea Hmelniţkiy din Ucraina, prin semnarea unui Preambul Protocol Înţelegere de Cooperare între cele două localităţi. În spiritul acestui acord care cuprinde şi promovarea relaţiilor economice în avantaj reciproc, semnarea documentului a fost urmată de o întâlnire între oameni de afaceri din Roman şi delegaţia oficială din Ucraina care a inclus şi reprezentanţi ai mediului de afaceri ucrainean.

La invitația dlui. Mihail Simashkevici, primarul orașului Kameneț Podilskyi – Ucraina, oraș înfrățit cu municipiul Roman, o delegație condusă de Viceprimarul municipiului Roman, dl. Lucian Micu, a participat la manifestările cultural-artistice organizate cu prilejul Zilelor orașului Kamianets Podilskyi, organizate în perioada 17 – 18 mai 2014.

Oraşul DilijanArmenia
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Cu ocazia celei de a treia ediţii a Zilelor municipiului Roman, în data de 17 mai 2012, de Ziua diplomaţiei romaşcane, s-a semnat un Pact de amiciţie care deschide o nouă pagină în istoria prieteniei milenare dintre poporul român şi cel armean şi prin care municipiul Roman şi oraşul Dilijan din Armenia se angajează să colaboreze în domeniul cultural, ştiinţific, artistic şi sportiv, să identifice programe de dezvoltare turistică, să organizeze manifestări care să evidenţieze spiritul comun al celor două localităţi, să realizeze programe de colaborare între tineri şi să promoveze relaţii economice reciproc avantajoase. Acest document semnat la Roman reprezintă primul act oficial din istoria celor două popoare, care deja erau înfrăţite, dat fiind faptul că armenii locuiesc în România de sute de ani.

Oraşul Ştefan VodăRepublica Moldova
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

În cadrul celei de a patra ediţii a Zilelor municipiului Roman, în data de 17 mai 2013, de Ziua diplomaţiei romaşcane, s-a semnat Pactul de amiciţie cu oraşul Ştefan Vodă din Republica Moldova, un protocol preambul al unui Acord de înţelegere de Cooperare între cele două localităţi în vederea colaborării permanente Acest document semnat la Roman în domeniul cultural, artistic, sportiv, turistic precum şi a realizării unor legături pe multiple planuri între locuitorii celor două oraşe şi a promovării unor relaţii economice reciproc avantajoase.

În cadrul relațiilor de înfrățire și colaborare, în anul 2014 au avut loc schimburi pe multiple planuri între comunitățile noastre, delegații din orașul Ștefan Vodă participând la Simpozionul Internațional "Basarabia pământ românesc" ediția a VI-a, organizat la Roman în perioada 26–29 martie 2014 și la Trainingul de Informare "Împreună în Europa - accesare de fonduri europene, derularea acestora și punerea în aplicare" ce s-a desfășurat la Sala de ședințe a Primăriei Roman în perioada 10–12 octombrie 2014. De asemenea, în perioada 22–25 mai 2014 a avut loc o vizită a unei delegații din Roman la orașul înfrățit Ștefan Vodă din Republica Moldova cu ocazia Zilelor Raionului Ștefan Vodă. Elevii şi profesorii romaşcani au fost oaspeții Liceului ”Ștefan Vodă” în cadrul proiectului «Acasă la Ștefan Vodă», oferind posibilitatea tinerilor să se cunoască şi să construiască un pod de suflet între fraţi.

Oraşul SunchangRepublica Coreea
 • Image
 • Image
 • Image
 • Image

Cu ocazia participării la "International Fermented Food Expo", ediţia a XI-a, manifestare internaţională care a avut loc în Coreea de Sud, Primarul municipiului Roman a încheiat la 24 octombrie 2013 o Înţelegere de Cooperare cu oraşul Sunchang-gun în scopul promovării înţelegerii culturii şi tradiţiei fiecărui oraş, în spiritul prieteniei şi respectului reciproc dintre cele două localităţi. Acest document pune bazele unei strânse relaţii de cooperare prin efectuarea de schimburi de experienţă şi acordarea de sprijin reciproc pentru implementarea unor proiecte de dezvoltare economică şi socială benefice locuitorilor celor două oraşe.

Această Înţelegere de Cooperare este primul document care consemnează o relaţie internaţională de colaborare a Municipiului Roman cu o localitate din Orientul Îndepărtat.