Organizarea instituției

 

 •   DECLARAȚIA DE POLITICĂ ȘI ANGAJAMENTUL PRIMARULUI MUNICIPIULUI ROMAN ÎN DOMENIUL CALITĂȚII
 •  

 •   CODUL DE CONDUITĂ ETICĂ ŞI INTEGRITATE AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL MUNICIPIULUI ROMAN
 •  

    Declaraţie de integritate

   

    DECLARAŢIE ANGAJAMENT privind Politica interna de avertizare in interes public a Primariei municipiului Roman

   

    Politica internă privind avertizarea in interes public

   

    Codul de conduită etică în desfăşurarea procesului de achiziţii publice

   

    Codul de etică și deontologie al polițistului

   

    Ghidul de conduită al consilierului de etică

   

    Algoritm de relaționare intra-instituțională

   

 •   Regulament de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman și al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică
 •  

 •   Regulament intern al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Roman, al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică și al aparatului de lucru al Consiliului Local
 •  

 •   Regulament de organizare si functionare a comisiei de etica
 •  

 •   Regulament de organizare si functionare a comisiei de disciplina
 •  

 •   ORGANIGRAMA
 •  

 •   Lista funcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice de interes local fara personalitate juridica si a salariilor la data de 30 septembrie 2018 conform Legii nr.153/2017 și art. 1 al H.C.L. nr.277/21.12.2017
 •  

 •   SALARII DE BAZĂ pentru funcțiile contractuale din cadrul CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN, aferente familiei ocupaționale Administrație la data de 30 SEPTEMBRIE 2018,conform Legii 153/28.06.2017 și Art. 1 din H.C.L. 277/21.12.2017
 •  

 •   SALARII DE BAZĂ pentru funcțiile contractuale din cadrul CLUB SPORTIV MUNICIPAL ROMAN, aferente familiei ocupaționale Administrație la data de 30 SEPTEMBRIE 2017,conform Legii 153/28.06.2017, H.G. 596/04.08.2017 și H.C.L. 160/31.07.2017
 •