Strategii/programe de dezvoltare

 

1.    Strategia Integrată de Dezvoltare a Municipiului Roman pentru perioada 2014-2027

2.    Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Roman 2014-2020

3.    Strategia locală cu privire la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare din Municipiul Roman, judeţul Neamţ

4.    Strategia Municipiului Roman privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilități publice

5.    Strategia Locală de asistență socială pentru perioada 2014-2020

6.    Strategia Anticorupție a Municipiului Roman și a unităților subordonate/coordonate 2016-2020

7.    Planul de integritate al Municipiului Roman și al unităților subordonate/coordonate 2016-2020

8.    Plan local de măsuri pentru Implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune Socială a Cetățenilor Români de Etnie Romă

9.    Strategia energetică a Municipiului Roman pentru perioada 2015-2020

10.    Planul de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Roman