Birou Evidența Persoanelor

 

Formulare

 

Cerere de eliberare a actului de identitate

Declaraţie de luare în spaţiul locativ al proprietarului

Declaraţie de luare în spaţiul locativ al proprietarului, prin mandatar

Declaraţie solicitant conform art. 27, lit. c) din O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinta şi actele de identitate ale cetăţenilor români

Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinatate în România

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetăţenilor români cu domiciliul în strainatate şi reşedinţa în România

Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea resedinţei

Cerere privind aprobarea eliberării actului de identitate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

Procura specială pentru eliberarea actului de identitate