Acte de urbanism - detalii, formulare tipizate

 

Formulare pentru diferite tipuri de solicitări

Certificat urbanism

Acte necesare

Cerere

Acte necesare prelungire

Cerere prelungire

 

Autorizatie construire-desfiintare

Acte necesare

Cerere

Acte necesare prelungire

Cerere prelungire

 

Aviz urbanism

Acte necesare

Cerere

 

Aviz sapatura

Acte necesare

Cerere

 

Certificat producator

Acte necesare

Cerere

Cerere reavizare

 

Bilet adeverire proprietate animale

Acte necesare

Cerere

 

Atribuire teren pentru tinerii cu vârsta între 18 - 35 de ani

Documente necesare

Cerere tip