Servicii comunitare de utilități publice

 

Legea nr. 51 din 8 martie 2006

Republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  Alimentare cu apă și canalizare
  Salubrizare   Iluminatul public
  Transportul public local de călători