Carieră

 

  Formular de înscriere pentru participarea la concursurile organizate de Primăria Municipiului Roman în vederea ocupării FUNCŢIILOR PUBLICE vacante scoase la concurs - numai pentru funcționari publici

  Formular de înscriere pentru participarea la concursurile organizate de Primăria Municipiului Roman în vederea ocupării FUNCŢIILOR CONTRACTUALE vacante scoase la concurs - numai pentru personal contractual

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare - numai pentru funcționari publici

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind colaborarea cu Securitatea - numai pentru funcționari publici

 

  07 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare pe perioadă determinată a unor posturi temporar vacante din cadrul Directiei servicii edilitare Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
  06 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante, contractuale, de execuţie pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
  02 martie 2017 - Anunț concurs de promovare în vederea ocupării funcţii publice de conducere pe durată nedeterminată        Formular cerere înscriere în concurs
  01 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare post contractual, perioadă determinată, pentru Direcția Administrația Piețelor, Bazar, Obor Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  27 februarie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a 6 posturi vacante, contractuale, de execuţie, pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat contestație probă scrisă
 •   Rezultat interviu
  20 februarie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a 6 posturi vacante, contractuale, pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  17 februarie 2017 - Anunț examen promovare Funcționari Publici        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare DPL
 •   Rezultat selecție dosare DITL+DUAT
 •   Rezultat probă scrisă DPL
 •   Rezultat probă scrisă DITL+DUAT
 •   Rezultat interviu DPL
 •   Rezultat interviu DITL+DUAT
 •   Rezultat final DPL
 •   Rezultat final DITL+DUAT
  16 februarie 2017 - Anunț concurs șef formație pentru Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  09 februarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcție publică de execuție în cadrul Direcției Tehnice și de Investiții        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat contestatie interviu
 •   Rezultat final
  06 februarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcții publice de execuție în cadrul Serviciului monitorizare control şi marketing instituţional        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Centralizator nominal final
  06 februarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcție publică de execuție în cadrul Serviciului Managementul Proiectelor        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  31 ianuarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcție publică de execuție        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  26 ianuarie 2017 - Anunț examen concurs post contractual pentru Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţă        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  26 ianuarie 2017 - Anunț concurs recrutare post funcție publică de conducere pentru Direcția Impozite și Taxe Locale        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  13 ianuarie 2017 - Anunț examen concurs post contractual pentru Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  24 noiembrie 2016 - Anunț examen promovare personal contractual pentru Direcția Poliția Locală Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat final
  14 noiembrie 2016 - Anunț concurs ocupare posturi contractuale pentru Direcția de Asistență Socială        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  11 noiembrie 2016 - Anunț concurs ocupare posturi muncitori pentru Direcția Servicii Edilitare        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  10 noiembrie 2016 - Anunț concurs recrutare inspector pentru Biroul de Evidenţă a Persoanelor        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  31 octombrie 2016 - Anunț concurs ocupare post îngrijitor, Direcția Administrativă        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  31 octombrie 2016 - Anunț concurs ocupare post inspector, Biroul Monitorizare Mediu        Formular cerere înscriere în concurs
  26 octombrie 2016 - Anunț examen promovare personal contractual Direcția Administrativă        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat probă scrisă
  19 octombrie 2016 - Anunț concurs ocupare post vacant pentru Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  18 octombrie 2016 - Anunț examen promovare personal contractual SAPL        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat probă scrisă
  18 octombrie 2016 - Anunț concurs referent IA, SAPL        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  11 octombrie 2016 - Anunț concurs ocupare post vacant în cadrul Direcției Poliția Locală Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultate finale
  10 octombrie 2016 - Anunț concurs ocupare posturi temporar vacante, în regim contractual pentru Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  04 octombrie 2016 - Anunț concurs ocupare post temporar vacant, durata determinată pentru Direcția Administrativă        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  03 octombrie 2016 - Anunț promovare în grad pentru Club Sportiv Municipal Roman
 •   Rezultat probă scrisă
  28 septembrie 2016 - Anunț recrutare funcții publice pentru Direcția de Asistență Socială        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  26 septembrie 2016 - Anunț concurs recrutare muncitor necalificat pentru Direcția Servicii Edilitare        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  21 septembrie 2016 - Anunț concurs posturi contractuale pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  15 septembrie 2016 - Examen Promovare Personal Contractual DLEP        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat probă scrisă
  09 septembrie 2016 - Anunț concurs promovare salariați debutanți Direcția Poliția Locală Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat probă scrisă
  01 septembrie 2016 - Anunț recrutare funcții publice pentru Direcția Servicii Edilitare        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă