Carieră

 

  Formular de înscriere pentru participarea la concursurile organizate de Primăria Municipiului Roman în vederea ocupării FUNCŢIILOR PUBLICE vacante scoase la concurs - numai pentru funcționari publici

  Formular de înscriere pentru participarea la concursurile organizate de Primăria Municipiului Roman în vederea ocupării FUNCŢIILOR CONTRACTUALE vacante scoase la concurs - numai pentru personal contractual

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188 privind Statutul funcţionarilor publici (r2) care să ateste că nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare - numai pentru funcționari publici

  DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind colaborarea cu Securitatea - numai pentru funcționari publici

 

  19 aprilie 2017 - Anunț concurs de recrutare în vederea ocupării unor posturi temporar vacante, în regim contractual, nivel de execuție pentru Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs

  18 aprilie 2017 - Anunț recrutare funcții publice de execuție

          Formular cerere înscriere în concurs

          DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 54 lit. i) din Legea nr. 188

          DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind colaborarea cu Securitatea

  12 aprilie 2017 - Anunț de examen promovare grad la Biblioteca Municipală        Formular cerere înscriere în concurs
  10 aprilie 2017 - Anunț de ocupare pe perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante de muncitor și promovare în funcția de conducere de șef formație în cadrul Direcției Servicii Edilitare Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
  06 aprilie 2017 - Anunț de ocupare pe perioadă determinată a unor posturi temporar vacante din cadrul Direcției Servicii Edilitare Roman.pdf        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
  27 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare a unui post contractual, pentru Direcția Locală de Evidență a Persoanelor        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  27 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a unui post vacant contractual, pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
  07 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare pe perioadă determinată a unor posturi temporar vacante din cadrul Directiei servicii edilitare Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  06 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a 2 posturi vacante, contractuale, de execuţie pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  02 martie 2017 - Anunț concurs de promovare în vederea ocupării funcţii publice de conducere pe durată nedeterminată        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  01 martie 2017 - Anunț concurs de ocupare post contractual, perioadă determinată, pentru Direcția Administrația Piețelor, Bazar, Obor Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  27 februarie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a 6 posturi vacante, contractuale, de execuţie, pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat contestație probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  20 februarie 2017 - Anunț concurs de ocupare pentru perioadă nedeterminată a 6 posturi vacante, contractuale, pentru Direcția de Asistență Socială Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  17 februarie 2017 - Anunț examen promovare Funcționari Publici        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare DPL
 •   Rezultat selecție dosare DITL+DUAT
 •   Rezultat probă scrisă DPL
 •   Rezultat probă scrisă DITL+DUAT
 •   Rezultat interviu DPL
 •   Rezultat interviu DITL+DUAT
 •   Rezultat final DPL
 •   Rezultat final DITL+DUAT
  16 februarie 2017 - Anunț concurs șef formație pentru Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  09 februarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcție publică de execuție în cadrul Direcției Tehnice și de Investiții        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat contestatie interviu
 •   Rezultat final
  06 februarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcții publice de execuție în cadrul Serviciului monitorizare control şi marketing instituţional        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Centralizator nominal final
  06 februarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcție publică de execuție în cadrul Serviciului Managementul Proiectelor        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  31 ianuarie 2017 - Anunț concurs recrutare posturi vacante de funcție publică de execuție        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  26 ianuarie 2017 - Anunț examen concurs post contractual pentru Serviciul Voluntar pentru situaţii de urgenţă        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă practică
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  26 ianuarie 2017 - Anunț concurs recrutare post funcție publică de conducere pentru Direcția Impozite și Taxe Locale        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final
  13 ianuarie 2017 - Anunț examen concurs post contractual pentru Club Sportiv Municipal Roman        Formular cerere înscriere în concurs
 •   Rezultat selecție dosare
 •   Rezultat probă scrisă
 •   Rezultat interviu
 •   Rezultat final