Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "ROMAN METROPOLITAN"

 

Anunțuri

 

 

     Pentru "instalarea tinerilor fermieri" prin măsura 112 se acordă de la 10.000 EURO la 25.000 EURO. Acest sprijin se calculează și se acordă în lei.

        Proiectele se depun la APDRP Neamț până pe data de 29 iulie 2011, iar finanțarea este nerambursabilă.

 

     Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritate de Management pentru programul Național de Dezvoltare Rurală (DGDR AM PNDR) împreună cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit ( APDRP) va încheia în perioada următoare, șapte contracte de servicii finanțate prin măsura 143 "Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță pentru agricultori" ce au ca obiect prestarea de servicii de consultanță pentru fermierii care dețin ferme agricole de semi-subzistență în vederea întocmirii planurilor de afaceri și a dosarelor de aplicație (în conformitate cu cerințele Ghidului solicitantului pentru măsura 141) pentru accesarea măsurii 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență".

        Fiecare proiect de consultanță urmează să se implementeze într-o arie geografică clar definită în așa fel încât potențialii beneficiari ai măsurii 141 din toate regiunile să poată beneficia de servicii de consultanță gratuite.

        Pentru accesarea serviciilor de consultanță oferite fermierilor care dețin ferme agricole de semi-subzistență în vederea întocmirii planurilor de afaceri și a dosarului de aplicație pentru accesarea măsurii 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență".

        Fermierii care dețin ferme de semi-subzistență, pot contacta:

Prestatorul serviciilor de consultanță:

SC RGCIC CONSULTANȚĂ SRL

București, Sector 1, Str. Comana, nr. 19B

Telefon 021.222.6837, Fax 021.222.6870

E-mail: office@rgic.ro