Regulamente / activități

 

  Regulamente/activitati Serviciul comercial

  H.C.L. Nr. 111 din 07.09.2010 - privind aprobarea Regulamentului privind organizarea, autorizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi de prestări servicii în Municipiul Roman

  H.C.L. Nr. 115 din 18.06.2009 - privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de reclamă şi publicitate în municipiul Roman

  Regulamente/activitati Taxi

  H.C.L. Nr. 12 din 31.01.2008 privind aprobarea înfiinţării serviciului public de transport în regim taxi şi a Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport în regim de taxi, cu modificările şi completările ulterioare

  Regulamente/activitati Transport

  H.C.L. Nr. 18 din 14.02.2008 privind aprobarea normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare

  H.C.L. Nr. 162 din 27.08.2009 privind aprobarea Regulamentului privind procedura înregistrării şi radierii vehiculelor nesupuse înmatriculării

 

Transport Local

 

  Grafic de circulație

TRASEUL NR. 1

TRASEUL NR. 2

TRASEUL NR. 3

TRASEUL NR. 5

2018

 

  Transportatori TAXI persoane fizice si juridice cu autorizatiile vizate valabile la data de 15 octombrie 2018

  Lista autorizațiilor de transport și taxi pentru persoane fizice și persoane juridice valabile in Municipiul Roman

2017

 

  Lista autorizațiilor de transport și taxi pentru persoane fizice și persoane juridice valabile in Municipiul Roman

  Lista dispeceratelor de taxi din Muncipiul Roman

  Locuri de așteptare clienți